หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 540 คนหน้าแรก > ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์เอเซีย

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน BY CX

:ผู้ประกาศ
บริษัททัวร์ วีทราเวลทูเกทเตอร์ สมาชิก (ดูประกาศทั้งหมด)
:ที่อยู่
269/223 ซอย 16 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
021716808
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ประกาศ
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
16,555.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
7 พฤษภาคม 2558 เวลา: 15.03 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังxxx้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

วันแรก	สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ปักกิ่ง 
06.00 น.	พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.25 น.	ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX2700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น.	ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
14.00 น.	ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเที่ยวบินที่ CX5992
17.15 น.	ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” TERMINAL 3 ซึ่งเปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008
ค่ำ	รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CITI INN HOTEL / TAIHUASHANHYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สอง	จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังxxx้กง–กายกรรมปักกิ่ง
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง พร้อมฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้ามxxx้กง THE FORBIDDEN CITY 
จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าเป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ 
ค่ำ	รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง 
ที่ CITI INN HOTEL / TAIHUASHANHYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม	พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตัญญู  ในอดีตอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ 
จากนั้นนําท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกรรุ่นที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป 
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
	นำท่านเดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ้าดิน'  นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก และนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดตงหัวเหมิน นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง 
ค่ำ	รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ภัตตาคาร 6 ดาว โกลเด้นท์จากัวร์ 
พักที่ CITI INN HOTEL / TAIHUASHANHYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่	กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)
 กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ สุกี้มองโกลพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด หลังอาหารนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่า Beijing Waxworks Palace of Ming Dynasty หมายถึง พระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิง แห่งนครปักกิ่ง นำท่านผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นที่จัดพิธีเปิด และปิดพร้อมนำท่านผ่านชม สระว่ายน้ำแห่งชาติ (Gymnasium) 
ค่ำ	รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ 2 ตัว/โต๊ะ
พักที่ CITI INN HOTEL / TAIHUASHANHYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ห้า	ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม	 
นําท่านแวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน นำท่านเดินทางสู่ตลาดรัสเซีย Xiushui สถานที่นิยมสำหรับการช้อปปิ้ง 
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.30 น. 	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX5909
20.20 น.	ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง
22.00 น.	ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
www.vtraveltogether.com 
ลิงค์ประกาศนี้:

  • เวปรีวิว ฟรี
  • พัดลมโรงงาน
  • น้ำยาแอร์ ราคา
  • ราคาพัดลมระบายอากาศ
  • ทุกอย่าง 20 บาท

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: ทัวร์เอเซีย